svg fil
svg fil
svg fil

delprojekt

människorna

gårdarna

gården

förloppet

varför

JHB - resultatet

Den moderna tiden

Laga skiftet ägde rum från 1827. Samhällena var i stort sett obefintliga. I trakten fanns det lilla Varberg om några kvarter. Byarna splittrades. Närmast kusten flyttades gårdarna ut lång från den tidigare gårdsplatsen. I skogsbygden bara några hundra meter. Nya vägar byggdes i flera generationer. Samtidigt hade torp skapats, ofta en bit från gårdarna. Landsbygden hade sin höjdpunkt omkring 1900 i ett levande mycket öppet landskap.

Tätorter såsom Ullared, Rolfstorp, Skällinge, Veddige och Horred skapades. På mitten av 1900-talet hade de växt till ordentligt. Därefter följde en kraftig expansion runt tätorterna. Jordbrukets och skogbrukets metoder ändrades kraftigt och blev ensidigt. På slutet av 1900-talet bebyggdes trakterna omkring de tidigare gårdarna. Skogsbruket byggde nya vägar.

Den historiska tiden

Perioden från medeltidens början fram till laga skiftet var rätt statisk. Byarna växte i takt med befolkningen. Flera gårdar lades i en klunga. Jordbruket var ungefär detsamma. Odling skedde på tegar. Boskapen gick i skogen på sommaren och stallades på vintern. Befolkningen styrdes helt av kyrkan. Statsmakterna och kyrkan hämtade in skatt i pengar och natura.

Tiden för jägare, herdar och bönder

Det är denna tiden från ca 4.000 f Kr fram till 1200-talet då projektet spelas upp.

Tiden innan

Isavsmältning lämnade trakten omkring 13.600 f Kr. Landskapet var till stor del hav, ca 70 m över dagens havsnivå. Isberg flöt i vattnet. Stora mängder fisk fanns. Trakten var ogästvänlig. Troligen fanns inga människor här.

En ny epok börjad något tusen år senare. Likt gårdagens eskimåer togs sig folk från Nordtyskland upp till trakten och levde på bl a säl. En boplats fanns på Skatmossen i Derome.

Med tiden kunde man bosätta sig vid kusten. Hyddor fanns på stranden.

Man bosatte sig senare även vid traktens stora sjöar. Där levde man på jakt. Mängden djur har troligen varit som idag, men i lövskog. Grupperna måste vandra omkring i 10 kvadratmil stora områden.

Man valde boplats där man kunde få tillgång på mat. Denna bestod främst av fett.