pdf fil

JHB - kartor

Kartor

nr

sida

karta

3

674

område 1 600 3

5

677

Alszöö gård 600 3

6

678

Alzsöö översikt 600 3

7

680

Alszöö gravfält 600 3

9

684

Hielssöe översikt 600 3

12

688

Giötaby översikt 600 3

13

692

Giötaby gård 600 3

14

693

Giötaby gravfält Giisslastadha

15

696

Ochem översikt 600 3

16

698

Ochem gård 600 3

19

702

område 2 600 3

20

705

Grimetunä gård 600 3

21

706

Grimetunä översikt 600 3

22

708

Grimetunä gravfält Broåsen

24

709

Grimetunä gravfält Högaberg

25

710

hyddor Grytsjön

29

715

Thryninghe översikt 600 3

31

717

Thryninghe gravfält Nola rös

32

718

Clacsstorp översikt 600 3

32

718

Clacsstorp översikt 600 3

35

723

Clacsstorp gård 600 3

37

725

Clacsstorp gravfält Lundby

39

726

Clacsstorp gravfält Rygg

40

729

Mudenä översikt 600 3

41

731

Mudenä gård 600 3

42

732

20170221 18ET10542 2743

44

733

Mute ljung gravfält

45

735

Arnäs neolitikum 600 3

46

737

Arnäs översikt 600 3

47

738

Dyrem översikt 600 3

48

740

Dyrem neolitikum 600 3

51

743

Dyrem gård 600 3

52

745

Aas gård 600 3

55

748

Skellinge översikt 600 3

56

750

Nöslinge gård 600 3

58

753

Skellinge gård 600 3

60

754

Skerte gård 600 3

62

758

område 3 600 3

64

761

Suarthra gård 600 3

65

761

Suarthra gravfält 1500-6

66

762

Suarthra översikt 600 3

67

764

Suarthra gård 1689 600 3

69

765

Kaaxstrupp gravfält

70

276

Giallaryth översikt 600 3

71

770

Galnegierde gård 1775 600 3

72

771

Giallaryth gård 600 3

73

773

Gunnathorpe översikt 600 3

76

776

Wräch översikt N 600 3

77

778

Wräch översikt 600 3

78

780

Wräch gravfält 600 3

80

784

område 4 600 3

83

788

Väre översikt 600 3

87

792

Agerberg gård 600 3

89

794

Noruere gård 600 3

91

796

Sönnduere gård 600 3

93

792

Jättahögen Bild

94

798

Vighöger översikt 600 3

96

802

Vighöger gård 600 3

99

806

Liärpe översikt 600 3

100

810

område 5 600 3

102

814

Skydskeme översikt 600 3

104

817

Skydskeme gård 600 3

106

819

ödzmål gård 600 3

108

822

Miobek översikt 600 3

112

827

Miobek gård 600 3

113

830

område 6 600 3

114

833

Fridlessos gård 600 3

115

837

Gellinge gård 600 3

117

840

Rephede gård 600 3

124

845

Fieruaas gård 600 3

127

847

1444.81 Lia

130

849

område 7 600 3

131

853

öxnevalla översikt 600 3

132

854

öxnevalla översikt 600 3

134

857

öxne valle gravfält

135

858

Kårte översikt 600 3

137

861

Kårte gård 600 3

139

864

Kattwnga översikt 600 3

142

868

Kattwnga gård 600 3

144

870

Biergeem översikt 600 3

145

872

Disarhwlt gravfält

146

873

Disarhwlt Hattestad gård 600 3

147

874

örby översikt 600 3

151

879

Hagaby gård 600 3

152

880

Koffre gravfält

154

881

Koffre gård 600 3

158

883

örbyh gård 600 3

160

884

Vännåkra gravfält

161

886

Vilg översikt 600 3

162

888

Hajeme gård 600 3

163

889

Hwiell gård 600 3

165

892

allmänning 600 3

166

893

Morup 600 3

167

894

Hornsjön 600 3

168

896

Skärsjön-Valasjön 600 3

170

897

Svarten 600 3

172

898

Hökås 600 3

173

898

Ålekulla 600 3

174

901

öxabäck 600 3

175

902

Tjärnesjön 600 3

176

906

örsås omgivning

176

906

örsås omgivning

180

909

örsinge gård 600 3

kartor

Kartor

nr

sida

karta

3

674

område 1 600 3

5

677

Alszöö gård 600 3

6

678

Alzsöö översikt 600 3

7

680

Alszöö gravfält 600 3

9

684

Hielssöe översikt 600 3

12

688

Giötaby översikt 600 3

13

692

Giötaby gård 600 3

14

693

Giötaby gravfält Giisslastadha

15

696

Ochem översikt 600 3

16

698

Ochem gård 600 3

19

702

område 2 600 3

20

705

Grimetunä gård 600 3

21

706

Grimetunä översikt 600 3

22

708

Grimetunä gravfält Broåsen

24

709

Grimetunä gravfält Högaberg

25

710

hyddor Grytsjön

29

715

Thryninghe översikt 600 3

31

717

Thryninghe gravfält Nola rös

32

718

Clacsstorp översikt 600 3

32

718

Clacsstorp översikt 600 3

35

723

Clacsstorp gård 600 3

37

725

Clacsstorp gravfält Lundby

39

726

Clacsstorp gravfält Rygg

40

729

Mudenä översikt 600 3

41

731

Mudenä gård 600 3

42

732

20170221 18ET10542 2743

44

733

Mute ljung gravfält

45

735

Arnäs neolitikum 600 3

46

737

Arnäs översikt 600 3

47

738

Dyrem översikt 600 3

48

740

Dyrem neolitikum 600 3

51

743

Dyrem gård 600 3

52

745

Aas gård 600 3

55

748

Skellinge översikt 600 3

56

750

Nöslinge gård 600 3

58

753

Skellinge gård 600 3

60

754

Skerte gård 600 3

62

758

område 3 600 3

64

761

Suarthra gård 600 3

65

761

Suarthra gravfält 1500-6

66

762

Suarthra översikt 600 3

67

764

Suarthra gård 1689 600 3

69

765

Kaaxstrupp gravfält

70

276

Giallaryth översikt 600 3

71

770

Galnegierde gård 1775 600 3

72

771

Giallaryth gård 600 3

73

773

Gunnathorpe översikt 600 3

76

776

Wräch översikt N 600 3

77

778

Wräch översikt 600 3

78

780

Wräch gravfält 600 3

80

784

område 4 600 3

83

788

Väre översikt 600 3

87

792

Agerberg gård 600 3

89

794

Noruere gård 600 3

91

796

Sönnduere gård 600 3

93

792

Jättahögen Bild

94

798

Vighöger översikt 600 3

96

802

Vighöger gård 600 3

99

806

Liärpe översikt 600 3

100

810

område 5 600 3

102

814

Skydskeme översikt 600 3

104

817

Skydskeme gård 600 3

106

819

ödzmål gård 600 3

108

822

Miobek översikt 600 3

112

827

Miobek gård 600 3

113

830

område 6 600 3

114

833

Fridlessos gård 600 3

115

837

Gellinge gård 600 3

117

840

Rephede gård 600 3

124

845

Fieruaas gård 600 3

127

847

1444.81 Lia

130

849

område 7 600 3

131

853

öxnevalla översikt 600 3

132

854

öxnevalla översikt 600 3

134

857

öxne valle gravfält

135

858

Kårte översikt 600 3

137

861

Kårte gård 600 3

139

864

Kattwnga översikt 600 3

142

868

Kattwnga gård 600 3

144

870

Biergeem översikt 600 3

145

872

Disarhwlt gravfält

146

873

Disarhwlt Hattestad gård 600 3

147

874

örby översikt 600 3

151

879

Hagaby gård 600 3

152

880

Koffre gravfält

154

881

Koffre gård 600 3

158

883

örbyh gård 600 3

160

884

Vännåkra gravfält

161

886

Vilg översikt 600 3

162

888

Hajeme gård 600 3

163

889

Hwiell gård 600 3

165

892

allmänning 600 3

166

893

Morup 600 3

167

894

Hornsjön 600 3

168

896

Skärsjön-Valasjön 600 3

170

897

Svarten 600 3

172

898

Hökås 600 3

173

898

Ålekulla 600 3

174

901

öxabäck 600 3

175

902

Tjärnesjön 600 3

176

906

örsås omgivning

176

906

örsås omgivning

180

909

örsinge gård 600 3