demografi gravfält

föremål

gravar

hyddor

ortnamn

pollen

JHB - databaser

Databaser

I projektet har förekommit många databaser. De har varit integrerade och kommunicerade med varandra. Här har dessa databaser separerats. Viss filtrering har utförts. Vissa databaser har varit GIS-filer.

Standarddatabasen har varit FileMaker typ .fmp12. Detta är en kommersiell produkt.

Innehållet i databaserna har även lagts ut som flera tabeller i en grupp. Gruppen har sparats som en .zip-fil. Då den packas upp erhålls en mapp med tabeller. Dessa finns som endera kommaavgränsade .csv filer eller Microsoft Excel-filer .xlsx.

Relationerna har normalt varit numeriska fält med beteckningen IDxx.

Filerna kan användas separat eller byggas ihop. Lämpliga programvararor är Microsoft Excel, Open Office, NeoOffice eller LibreOffice.

Varje databas har sin unika konfiguration. Därför skall informationen laddas ned och köras i några av produkterna. För att få en komplett användbar produkt rekomenderas nedladdningen i Filemaker form typ .fmp12. Då erhålls ett komplett grafiskt snitt med knappar för att bläddra och söka.