föremål

gravar

hyddor

isavsmältningen

kartor

landhöjning

odling

ortnamn

vägar

JHB - GIS

GIS

GIS data är en geografisk information i form av en databas. Den geografiska informationen presenteras som en karta där punkterna är koordinater i ett geografisk koordinatsystem. En GIS-fil kan innehålla flera lager som presenteras på varandra. Ett objekt är en punkt, linje eller yta. Till detta hör en post som ingår i en databas. Flera objekt kan presenteras samtidigt som en tabell. Sökning kan ske i databasen och därmed presenteras i den visade kartan.

Projektet har använt koordinatsystemet RT-90 2.5W STH. Detta är förra standardsystemet i Sverige. De här lagrade filerna kommer att omvandlas till dagens SWERE99 TM.

Filerna finns för följande tre GIS-system:

MicroImages TNT med filer av typen .rvc. Dessa kan användas i någon av deras produkter där gratisversionen är TNTatlas. De lagrade filerna är kompletta .rvc-filer.

ESRI med en grupp filer av typen .shp. Varje fil består av främst tre filer .shp, .shx och .dbf men måste generellt även använda två till .prj och .avl. Dessa är här sammanslagna till en .zip-fil. För att kunna användas måste filen packas upp. Detta är ett vanligt format att flytta GIS data med.

Google fil av typen .kml. Varje sådan fil består av en grupp av filer. Dessa är här sammanslagna till en .kmz-fil. Dessa filer kan ses i Google Earth Google Earth. Denna är kostnadsfri. Den utgör den enda produkt som samtidigt kan presentera omgivningen som karta eller flygfoto.

Mobiltelefon kan användas för att presentera kartorna i realtid med GPS. Filerna av typ .kmz kan exporteras till en mobiltelefon och där öppnas med Google Earth. Där visas även aktuell position med GPS. Det är därför möjligt att följa kartan.