Nösslinge - ett projekt om dess historia

Detta projekt skall beskriva en sockens människor och dess olika aktiviteter från ca 1300-talet med en datorbaserad modell för socknen. Modellen binder samman ett antal olika personer, fastigheter, händelser mm. Modellen kan användas för att studera enskilda objekt eller för att med statistiska metoder verifiera olika historiska fakta.

Mycket lokalt material är insamlat. Detta kompletterar väl det kamerala materialet. Materialet har till viss del används som grundmaterial vid inventeringar ute i naturen.

Målet är att inte bara göra en sockenbok utan en grundlig utforskning av en socken. Rent forskningsmässigt nytt är att använda en datorbaserad modell för att beskriva socknen.

Det har även ansetts vara av stor vikt att försöka bevara det lokala material som finns ute i bygderna.

resultat

  • är en databas som inehåller register som beskriver historiska händelser, personer och andra objekt,
  • inlästa kopior av dokument och bilder på datamedia och
  • en bok som beskriver en socken.

material

forskare

samarbete

Projektet är omfattande och vi behöver kontakt med forskare och andra kunniga. Du som läser detta och har synpunkter på hur vi kan förbättra det vi gör eller känner till annan litteratur eller vissa arkiv vi borde besöka hör av dig! - helst per e-post.

english