Inventeringar
Inventeringar görs med GPS och mer sällan med totalstation. I båda fallen skapas inmätningsfiler (=roverfiler) vars format beror av mätinstrumenten.

Dessa filer filtreras på olika sätt. Resulatet lagras som både ett special format och som standard GIS-filer.

Formaten som används är:

  • ESRI ArcView shapefiler för GIS-data.
  • Trimble ssf filformat används för GPS

I båda fallen används har de olika objekten koordinater och attribut. De senare är normalt i ett format som är unikt för bolaget. Detta beskriver med hjälp av konstruktorer datatyper som kan ange merparten av egenskaperna för fornminnen, orienterare ach landskapsinventerare.

Normalt ingår ett antal filer i en mapp som resultat av en inventering. Dessa är komprimerade till en fil i .zip-format.

english

.shp shapefile.pdf

<