Förlaget
Förlaget publicerar resultat från forskning främst inom den egna organisationen men även vissa resultat från andra personer och organisationer.

Materialet är

  • skrifter i form av böcker och rapporter. Dessa finns tillgängliga främst såsom pdf dokument men även som klassika pappersdokument.
  • inventeringsresultat i form av GIS mätningar och statistik
  • databaser i form av kompletta databaser eller som rådata
  • programvara i olika former

Då alla produkterna är associerade med en dokumentation finns de samlade under en rubrik under skrifter där ett projekt redovisas med skrift samt eventuella GIS, databas och programvaror.

Beställning kan ske per e-post eller på annat sätt.

Vaftrudner
är en åldrig jätte känd för sin vishet. I förklädnad besöker Oden jätten för att se hur kunning och vis han är. Oden frågar honom om världarna och deras upphov. Jätten kan svara rätt på alla frågor, utom den sista: vad viskade Oden i Balders öra? Därmed har Oden avslöjat sin identitet, samtidigt som jätten är övervunnen.

english