datorarkitektur

Arbete med datorarkitektur började 1973 och har oavbrutet forsatt sedan dess. Arbetet har på många sätt varit i forskningsfronten. Innehållet har självklart ändrats radikalt under denna tid.

De projekt som nu bearbetas är en fortsättning av multiprocessor tekniken och applikativa språk, speciellt för realtids inbyggda system.

english

aktuella projekt

tidigare projekt